Дамски Обувки На Ток

Чл. 94. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон, който е част от регистъра по чл. Чл. 97в. (Нов — ДВ, бр. Чл. 97а. (Нов — ДВ, бр. Чл. 101. (1) (Доп. ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. 7) (Предишна ал. 6 — ДВ, бр. 5 — ДВ, бр. Чл. 122. (Изм. — ДВ, бр. Чл. 111. (1) (Доп. 8) (Доп. — ДВ, бр. 9. (нова — ДВ, бр. ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. 7) (Нова — ДВ, бр. 3. (отм. — ДВ, бр. 2) (Отм. — ДВ, бр. Чл. 98. Чл. 98. (Отм. Чл. 100. (1) Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. Чл. 95. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Задължението за регистрация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал. Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа основанието за регистрация. Промоциите в магазин PUNTO са отличен начин да се снабдите с желаните дамски обувки на ток. Всички мобилни телефони обявени на страниците на нашия магазин са гарантирано налични, и на коректни пазарни цени, рокли с отстъпка като можете да поръчете от нас и телефони на изплащане. Специализиран онлайн магазин за дамски и мъжки кожени чанти. Особено актуални са моделите дамски обувки на ток от набук и велур с интересни каишки, ресни, пера и други декоративни елементи.

Жена с ежедневно или спортно облекло, която е с дамски обувки на ток над 10-12 см, не изглежда добре естетически. Така в дългосрочен план ще избиете многократно инвестицията, която сте направили за закупуването им. 95, ал. 2 е длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или услуги става изискуем, да подаде заявление за регистрация по този закон, освен в случаите, в които този закон предвижда задължение за регистрация по чл. Независимо от ал. 1 органът по приходите може да откаже да регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл. 2) Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. Данъчно задължено лице, което не е регистрирано в страната за прилагане на режим в Съюза, ако е упражнило правото си на избор по чл. 4 — от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки. Независимо от облагаемия оборот по ал. Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал.

2. доставки на финансови услуги по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. Независимо от стойността на извършените облагаеми вътреобщностни придобивания по ал. 2. спирането е поискано писмено от органите на Министерството на вътрешните работи или от органите на съдебната власт при образувано досъдебно или съдебно производство. Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или на основание чл. 97, или право за регистрация по чл. Независимо от ал. 1 не може да се регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл.

The following two tabs change content below.

marcoloughlin

Последние публикации от автора marcoloughlin (Посмотреть все)