Условия За Използване

Във всички останали случаи, Потребителят дължи Цена на Доставка в размер на 10 (десет) лева за всяка отделна Поръчка, за която е избрал доставка/получаване на Стоките в някой от търговските обекти на Доставчика на територията на Република България. 32. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 3.1, Доставчикът има право едностранно и без да носи отговорност за това да развали договора за продажба от разстояние — изявлението за разваляне на Доставчика може да бъде отправено и по електронна поща на предоставения в Поръчката или в Потребителския профил адрес на електронна поща. Когато артикулите вече са налични при Доставчика, последният изпраща съобщение на адреса на електронна поща на Потребителя с линк, които съдържа генерираната поръчка в кошницата на Потребителя. Ако Потребителят закупи от Доставчика всички заложени по проекта мебели/аксесоари в срок до 90 (деветдесет) дни от датата на изпращане на заглавната страница на изготвения проект на Потребителя, заплатените от последния 50 (петдесет) лева се възстановяват на Потребителя по банков път в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването на закупените мебели/аксесоари или се приспадат от цената на закупуваните мебели/аксесоари.

Ако Потребителят поиска предоставяне на пълния и детайлен проект на проектираната кухня (на електронен или хартиен носител), който съдържа други изгледи и продуктов списък, то Потребителят е длъжен да заплати цена в размер на 50 (петдесет) лева. 10, буква „е» по-долу в настоящия раздел, Доставчикът предоставя пълния и детайлен проект на проектираната кухня на Потребителя, без заплащане на цената от 50 (петдесет) лева. 1.2 по-горе от настоящия раздел, за което се съставя протокол. 11, буква „в» по-долу в настоящия раздел — по банков път, в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro) във физически обект на Доставчика, и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 4. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на доставка съгласно тарифа, която може да намерите ТУК, като за определени случаи Цената на Доставката може да бъде директно и конкретно посочена в настоящите Общи условия. Цената се заплаща в срок до 5 (пет) дни от потвърждаване на проекта съгласно т.

При избрано плащане по банков път, чрез системата за електронно плащане Epay или с дебитна/кредитна карта, съответно Ваучер за подарък ИКЕА в комбинация с плащане по банков път, чрез системата за електронно плащане Epay или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика. 3. Потребителят е наясно с обстоятелството, че при извършване на плащания по банков път, с дебитна/кредитна карта и чрез системата за електронни плащания Epay, Потребителят използва системи/софтуер на трети лица (банка, платежна институция и т.н.), върху които Доставчикът няма контрол. В случай че върнатите Стоки са с оригинални запазени опаковки, Доставчикът възстановява на Потребителя реално заплатената за Стоките сума от страна на Потребителя (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка) по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка, освен когато е използван потребителки кредит, в които случаи съответната сума (в т.ч. Доставчикът предоставя допълнителен 26-дневен срок, след изтичане на законовия 14-дневен, през който Потребителят има право да върне или замени закупени и неизползвани Стоки (с изключение на електроуреди, електрически крушки, батерии, саксийни растения, отрязани платове, специални поръчки (като разкроени плотове), сглобени/сглобявани и монтирани артикули и артикули с изменен външен вид, мостри, ваучери за подарък, продукти за домашни любимци, разопакован текстил за спалня (спално бельо, завивки, възглавници, протектори за матраци) и разопаковани топ матраци, детски матраци от отдел „ИКЕА за деца» и матраци SABOVIK и JOMNA) от Електронния магазин, при условията на настоящата точка.

50 от Закона за защита на потребителите или при условията на следващото изречение. Ако Потребителят не се обади в посочения срок или при невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки. Когато поръчаните Стоки са с общо тегло над 20 кг., те се доставят само до входа на сградата, в която се намира адресът за доставка. Потребителите не могат да избират плащане чрез потребителски кредит само за част от Стоките в дадена Поръчка — ако бъде избрана тази опция за плащане, тя винаги се прилага за всички Стоки от дадената Поръчка. 3. Условията за предоставяне на потребителски кредит (условия за кандидатстване, размер на кредита, размер на лихви и такси, условия по изпълнение и връщане на кредита, и др.) се определят единствено и само от съответната Финансираща Институция. Всички права върху информацията, документи и материали, предоставени от Доставчика в хода на предоставяне на услугата, принадлежат изключително и само на Доставчика. Прекъсване на онлайн срещата с консултант/сътрудник на Доставчика по желание на Потребителя се счита за отказ от страна на последния за получаването на услугата, съответно договора от разстояние за услуга се счита за прекратен и страните по него се освобождават от задълженията си.

Ако ви хареса тази статия, както и бихте искали да получите повече подробности за събития и парти любезно проверете нашата собствена уеб страница.

The following two tabs change content below.

onitamqp531009

Последние публикации от автора onitamqp531009 (Посмотреть все)